Кликнете за да додадете во омилени услуги.
 
Кликни за да го отстраните избраниот сервис.

Избега брзина, плаќање преку интернет

Избега брзина калкулатор, онлајн пресметка ви овозможува да се пресмета бегство брзина на објектот за да се надмине гравитацијата на една од планетите на сончевиот систем, или било која планета маса и радиус.

Изберете или внесете масата планета и радиус

  
Планетата:
Брзина на бегство на Земјата
Брзина на бегство (бегство брзина, брзината на ослободување, брзина на бегство) - најниска стапка која е потребно да се даде на објектот чија маса е занемарлива во однос на масата на небеско тело, за надминување на гравитацијата на телото и да избега својата орбита.
каде што М - масата на планетата, Р - радиус на планетата, Г - гравитационата константа, еднаква на 6,67408 x 10-11H*m2/кг2