Кликнете за да додадете во омилени услуги.
 
Кликни за да го отстраните избраниот сервис.

Забрзување на движењата на телото, онлајн плаќање

Забрзување на движењата на телото, онлајн сметка ви овозможува да се пресмета забрзување на движење на телото да ја промените брзината и патување своето време.

Да се разгледа забрзување, брзина и време

Почетната брзина (V0):
Конечниот брзина (V1):
Време на вклучување (t):
Забрзување - вектор физички параметар кој ја одредува брзината на промена на брзината на телото, се дефинира како првиот извод на брзината на време.
Формула забрзувањекаде што V0, V1 - Почетните и крајните брзина, Т - движење време