Кликнете за да додадете во омилени услуги.
 
Кликни за да го отстраните избраниот сервис.

Аголна брзина, плаќање преку интернет

Аголна брзина, онлајн пресметка ви овозможува да се пресмета аголна брзина и агол на ротација на времето на ротација, кога телото се движи во круг.

Пресметување на аголната брзина, на аголот на ротација или вртење време

   
На аголот на ротација (φ): радијани
Време на ротација (t): Секунди
Аголна брзина - pseudovector физичка големина, кој се карактеризира ротациона брзина на материјалната точка околу центарот на ротација.
Формула аголна брзина


каде? - На аголот на ротација, Т - претворање на време