Кликнете за да додадете во омилени услуги.
 
Кликни за да го отстраните избраниот сервис.

Аголното забрзување, плаќање преку интернет

Аголното забрзување, онлајн пресметка ви овозможува да се пресмета аголното забрзување, аголна брзина, и време ротација, кога телото се движи во круг.

Пресметување на аголното забрзување, аголна брзина или времето на ротација

   
Аголната брзина (ω): задоволство/s
Време на ротација (t): Секунди
Аголното забрзување - pseudovector физичка големина, кој се карактеризира со стапка на промена на аголната брзина со текот на времето.

Формула аголното забрзување


каде DW - аголна брзина, dt - додека возите