Кликнете за да додадете во омилени услуги.
 
Кликни за да го отстраните избраниот сервис.

Брзина, времето, далечината, плаќање преку интернет

Калкулатор брзина, времето, далечината, онлајн плаќање - овозможува да се пресмета брзината, растојанието и времето наведено во разни единици на формула и брзина, растојание и време.

Пресметување на брзина, време и далечина

     
Време (hh: mm: ss):
Брзина:
Резултати во:
Пресмета растојанието
Брзина формула, растојанието и времето:
V = S / T;   S = V * T;   T = S / V;
каде што V - брзина, S - растојанието, Т - Време