Кликнете за да додадете во омилени услуги.
 
Кликни за да го отстраните избраниот сервис.

Центрипеталната забрзување, кога се движат circumferentially плаќање преку интернет

Центрипеталната забрзување, кога се движат circumferentially, онлајн плаќање, овозможува да се пресмета на центрипеталната забрзување, радиусот на кругот и линеарната брзина додека се движат по должината на обемот.

Да се разгледа центрипеталната забрзување или Опсег на брзина

     
Радиусот (R):
Брзина (V):
Центрипеталната забрзување - компонента забрзување точка која се движи по закривена патека насочени кон центарот на искривување на траекторијата која ја карактеризира стапка на промена на правецот на векторот на брзината.

Формула центрипеталната Забрзување


каде што V - стапка на линеарно движење по патот, R - радиус на кривина во даден момент на траекторијата