Кликнете за да додадете во омилени услуги.
 
Кликни за да го отстраните избраниот сервис.

Енергија, време, енергија, плаќање преку интернет

Енергија, време, енергија, плаќање преку интернет - овозможува да се пресмета физички количества, како што моќта на време и енергија, и нивната зависност од едни на други.

Пресметајте енергија, време, или енергија

Време (Т): Секунди
На енергија (W): Џули
Електрична енергија - физичка количина која ја карактеризира стапка или конверзија на електрична енергија. P = W / Т - е односот на енергија излез на време.