Кликнете за да додадете во омилени услуги.
 
Кликни за да го отстраните избраниот сервис.

Хинди тастатура онлајн

Хинди Онлајн тастатура помага да внесете го текстот во хинди или на англиски јазик со помош на виртуелната тастатура.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
-
=
\
CAPS
ि
Enter
SHIFT
,
.
SHIFT
Ctrl
HI
Ctrl