Кликнете за да додадете во омилени услуги.
 
Кликни за да го отстраните избраниот сервис.

Равенката на идеален гас, онлајн плаќање

Калкулатор идеален гас равенката, плаќање преку интернет - Ви овозможува да се пресмета односот помеѓу параметри на равенката на состојба на идеален гас, како на пример, температурата, притисокот и моларна маса на гас.

Пресметување на волумен, температура, притисок или моларна маса на гас

       
Температура:
Притисок:
Крт гас: крт
Резултати во:
Идеален гас - математички модел на гас во теоријата на молекуларно-кинетичката. На равенката на состојбата на идеален гас, исто така, повика на равенката на Менделеев - Clapeyron, е како што следува: PV = нрт, каде што P - густината на гасот, V - обемот на гас, n - моларна маса на гас, Т - температура на гасот, R - универзална константа гас = 8,314 Ј/(mol*К)