Кликнете за да додадете во омилени услуги.
 
Кликни за да го отстраните избраниот сервис.

Вртежен момент, на плаќање преку интернет

Вртежен момент, на плаќање преку интернет им овозможува да се пресмета физички величини како момент на сила (вртежен момент) сила вектор, векторски радиус во различни мерни единици, и нивната зависност од едни на други.

Пресметајте моментот на сила, сила, или вектор на радиусот

        
На сила (F):
Векторот на радиус (р):
Резултати во:
Вртежен момент - вектор физичка количина е еднаква на векторски производ на радиус вектор на векторот на сила. Се карактеризира ротациона акција на силите на круто тело.
Формулата на вртежен момент Момент на сила, каде што R - радиус вектор, F - на сила