Кликнете за да додадете во омилени услуги.
 
Кликни за да го отстраните избраниот сервис.

Законот на гравитацијата на Њутн

закон на Њутн на универзална гравитација - Ви овозможува да се пресмета силата на гравитацијата, масата на објекти и растојанието помеѓу нив.

Која е формулата за пресметување на гравитацијата

Масата на М1 објектот: кг
Објектно м2 Тежина кг
Растојанието помеѓу објекти (R): m
Гравитацијата на Формула


каде G - гравитационата константа, еднаква на 6,67384 (80) * 10-11 m3/(кг2), М1, М2 - маса на две честички, Р - растојанието меѓу две точки материјал.