Кликнете за да додадете во омилени услуги.
 
Кликни за да го отстраните избраниот сервис.

Од областа на паралелограм, плаќање преку интернет

Калкулатор паралелограм област покажува како да се најдат на подрачјето на паралелограм различни формули: во должината на страната и висина, должина на двете страни и аголот помеѓу нив, дијагоналната должина и аголот помеѓу нив.

Методот за пресметување на плоштина на паралелограм:

Страна:    Висина:

Обемот на коцка

Паралелограм - еден четириаголник чии спротивни страни се паралелни (лага на паралелни линии).
Формула областа на паралелограм: Од областа на паралелограм ,
каде што - од страна на паралелограм, h - висина