Кликнете за да додадете во омилени услуги.
 
Кликни за да го отстраните избраниот сервис.

Должината на сегмент, онлајн плаќање

Калкулатор должината на сегмент, онлајн пресметка ви овозможува да се пресмета должината на интервалот помеѓу две точки A и B на авионот од страна на нивните координати.

Внесете ги координатите на точките A и B сегментот

Точката A (x1, y1): ( , )
Точката B (x2, y2): ( , )
Должината на интервалот помеѓу две точки A (x1, y1) и Б (x2, y2) се пресметува на следниот начин:
Должината на сегментот