Кликнете за да додадете во омилени услуги.
 
Кликни за да го отстраните избраниот сервис.

Првиот космичка брзина, плаќање преку интернет

првиот космички Калкулатор брзина, онлајн пресметка ви овозможува да се пресмета првиот простор брзина на објектот, да влезе во орбитата на еден од системот планети сончевата енергија, или планети на секоја маса и радиус.

Изберете или внесете масата планета и радиус

  
Планетата:
Првиот космичка брзина на Земјата
Првиот космичка брзина (аголна брзина) - е минимум брзината со која телото се движат хоризонтално на површината на планетата, нема да падне на него, и ќе се движат во кружна орбита.
каде што М - масата на планетата, Р - радиус на планетата, Г - гравитационата константа, еднаква на 6,67408 x 10-11Н*м2/кг2