Кликнете за да додадете во омилени услуги.
 
Кликни за да го отстраните избраниот сервис.

На обемот (периметар на круг), плаќање преку интернет

Калкулатор обем (периметар на круг) покажува како да се најде должината на кругот (кругот периметар) со користење на формулата преку радиусот на кружницата (круг).
Радиусот (R):

Обемот

Круг (круг) - геометриски облик на авионот, чии точки се еднакво оддалечени од дадена точка (центар круг).
Формулата на обемот (периметар на круг): p = 2πr,
каде што R - радиус на кругот (круг)? = 3.14159