Кликнете за да додадете во омилени услуги.
 
Кликни за да го отстраните избраниот сервис.

Периметарот на паралелограм, плаќање преку интернет

Паралелограм периметар калкулатор ќе ви покаже како да се најде она што е периметарот на паралелограм на неговите страни од формулата на периметарот на паралелограм.
a:   b:  

Периметарот на паралелограм

Паралелограм - еден четириаголник чии спротивни страни се паралелни (лага на паралелни линии). Формулата на периметарот на паралелограм: P=2(a+b),
каде што a, b - од страна на паралелограм