Кликнете за да додадете во омилени услуги.
 
Кликни за да го отстраните избраниот сервис.

Периметарот на триаголникот, онлајн плаќање

Калкулатор периметарот на триаголникот ќе ви покаже како да се најде на периметарот на триаголникот по должината на неговите страни; периметарот на триаголникот формула.
Страна на:   Б страна:   Страната c:  

Периметарот на триаголникот

Триаголник - геометриска фигура која се состои од три точки (темиња на триаголникот), не лежат на права линија врски на три сегменти (страни на триаголник).
Формула периметарот на триаголникот: P=a+b+c,
каде што a, b, c - од страна на триаголник