Кликнете за да додадете во омилени услуги.
 
Кликни за да го отстраните избраниот сервис.

Од областа на трапез, плаќање преку интернет

Калкулатор трапез област ќе се покаже како да се најде во областа на трапез (рамнокрак, правоаголни, страна, итн) различни формули, преку средната линија, во должина од сите страни, дијагонали, база и аглите меѓу нив.

Методот за пресметување на плоштина на трапез

На база на:    Основата б:    Висина:

Областа на трапез

Трапезоидна - еден четириаголник во кои две паралелни страни (база), а другите две не се паралелни (бочната страна).
Формула областа на трапез: Областа на трапез ,
каде што, Б - на база на трапез, h - висина