Кликнете за да додадете во омилени услуги.
 
Кликни за да го отстраните избраниот сервис.

Областа на триаголник, онлајн плаќање

област Калкулатор Триаголник ќе ви покаже како да се најде и она што е од областа на на разновидниот, рамностран, рамнокрак триаголник и правоаголни различни формули.

Изберете го типот на триаголник

Методот за пресметување на површина на триаголник

Причина:    Висина:

Триаголник

Триаголник - геометриска фигура која се состои од три точки (темиња на триаголникот), не лежат на права линија врски на три сегменти (страни на триаголник).
Формула површина на триаголник: Површина на триаголник ,
каде - страна од триаголникот, H - висина