Кликнете за да додадете во омилени услуги.
 
Кликни за да го отстраните избраниот сервис.

Радиоактивност, полуживот, on-line плаќање

Радиоактивност, полуживот, on-line плаќање - Ви овозможува да се пресмета износот на останатите радиоактивни материи и процентот на материјални остатоци од почетниот износ за одреден период на време, како резултат на падот.

Изберете добро познат радиоизотоп или внесете полуживотот

  
Изотоп:
Број на компоненти:
Поминато време:
Зрачење - јонизирачко супстанции што се емитираат во текот на спонтани распаѓање на одредени типови на атоми.
Полуживотот - времето за кое радиоактивен материјал се распаѓа со половина од почетниот износ на супстанцијата. Полуживотот се нарекува Т 1/2, карактеризира стапка на распаѓање на радиоактивни јадра и е константна за даден радиоактивен изотоп.