Кликнете за да додадете во омилени услуги.
 
Кликни за да го отстраните избраниот сервис.

Периметарот на правоаголникот, плаќање преку интернет

Калкулатор периметарот на правоаголникот покажува како да се најде на периметарот на правоаголникот ширината и висината на правоаголникот формула периметар.
a:   b:  

Периметарот на правоаголникот

Правоаголник - правоаголник чии две спротивставени страни се еднакви и сите четири агли на истите. Формулата на периметарот на правоаголникот: P=2(a+b),
каде што a, b - страна на правоаголникот