Кликнете за да додадете во омилени услуги.
 
Кликни за да го отстраните избраниот сервис.

Периметарот на трапез, плаќање преку интернет

Трапез периметар калкулатор ќе ви покаже како да се најде она што е периметарот на трапез (опишани, рамнокрак, правоаголни, итн), според формулата преку должината на страните на трапез.
a:   b:   c:   d:  

Периметарот на трапез

Трапезоидна - еден четириаголник во кои две паралелни страни (база), а другите две не се паралелни (бочната страна).
Формулата на периметарот на трапез: P=a+b+c+d,
каде што a, b, c, d - од страна на трапез