Кликнете за да додадете во омилени услуги.
 
Кликни за да го отстраните избраниот сервис.

Координатите на средина, плаќање преку интернет

Калкулатор координатите на средина, онлајн пресметка ви овозможува да ги пресмета координатите на средина на координатите на вертикалите.

Внесете ги координатите на точките A и B сегментот

Точката A (x1, y1): ( , )
Точката B (x2, y2): ( , )
Координатите на средина се еднакви на половина од сумата на координатите на своите цели:
Координатите на средина