Кликнете за да додадете во омилени услуги.
 
Кликни за да го отстраните избраниот сервис.

Законот Ом за subcircuit

Законот Ом за subcircuit - ги дефинира односите меѓу овие варијабли, како што се: струја, напон и отпор во диригент во електрични кола. Одберете вредност и да се пресмета од познатите параметри.

Пресметано според закон Ом

Напон (U): Волт
На отпорност (R): Оми

На струја во проводникот е директно пропорционален на напон и обратно пропорционална на отпорот.