Кликнете за да додадете во омилени услуги.
 
Кликни за да го отстраните избраниот сервис.

Третиот закон на Њутн, онлајн плаќање

третиот закон на Њутн, онлајн плаќање овозможува да се пресмета масата и забрзување на две тела во третиот закон на Њутн.

Пресметано според третиот закон на Њутн

Забрзување (А1): m / s 2
Маса (m2): кг
Забрзување (А2): m / s 2

Третиот закон на Њутн вели дека соработката помеfу двете тела на едни со други се еднакви и се насочени во спротивни насоки.