Кликнете за да додадете во омилени услуги.
 
Кликни за да го отстраните избраниот сервис.

Clapeyron равенка, плаќање преку интернет

Clapeyron равенката калкулатор, онлајн пресметка ви овозможува да се пресмета односот помеѓу почетната и крајната количина, притисок и температурата на гасот од равенката Clapeyron, ако го промените прилагодувањата на.

Кои од равенката Clapeyron да се пресмета на параметрите

Почетниот притисок (П1):
Почетниот волумен (V1):
На почетна температура (Т1):
Завршно притисок (P2):
Конечниот температура (Т2):
Резултати во:
Пресметување на конечниот волумен
Clapeyron равенката (законот на државата на гас) е комбинација на законите на Бојл - Mariotte, Законот Геј-Лисак и Чарлс "предвидува дека за одредена маса на гас, односот на производот на притисокот и волуменот на температура - константа:
Равенка Clapeyron,
каде што P1, V1, T1 - почетен притисок, обемот и температурата на гасот, П2, V2, Т2 - финалето притисок, зафатнина и температура.