Кликнете за да додадете во омилени услуги.
 
Кликни за да го отстраните избраниот сервис.

Брзината на звукот во воздухот, плаќање преку интернет

Калкулатор брзината на звукот во воздух, онлајн пресметка овозможува да се пресмета брзината на звукот во воздухот на различни температури во такви единици како километри на час, MPH, метри и нозе во секунда јазли.
Температура:
Единици:
Резултати во:
Брзината на звукот - брзината на ширење на надолжно и попречно еластични бранови во различни средини. Зависи од еластичноста и густината на медиум: Вообичаено, на брзината на звукот во гас е помалку отколку во течности и течности - помалку од цврсти материи.