Кликнете за да додадете во омилени услуги.
 
Кликни за да го отстраните избраниот сервис.

Потенцијалната енергија на телото, плаќање преку интернет

Калкулатор потенцијална енергија на телото, онлајн пресметка ви овозможува да се пресмета потенцијалната енергија на телото, одредена тежина паѓа од одредена висина. И, исто така, за да се утврди зависноста на тежина, висина и потенцијалната енергија на телото, освен.

Пресметување на потенцијална енергија, тежина или висина

        
Маса:
Висина:
Резултати во:
Потенцијалната енергија на телото - тоа е скаларна физички количина која е еднаква на сработеното од страна на потенцијална сила за движење на телото од една до друга точка, потенцијалната енергија се зема како нула.

Потенцијална енергија
каде што m - масата на телото, g - гравитационото забрзување еднаква на 9,8 m/2, H - висина на телото над произволно избрани нула ниво.