Кликнете за да додадете во омилени услуги.
 
Кликни за да го отстраните избраниот сервис.

Маса на супстанцијата во решение, плаќање преку интернет

Калкулатор тежина супстанции во раствор, онлајн плаќање решение овозможува да се пресмета параметри, како што на масата на растворената супстанца, волумен, концентрација и молекуларна тежина од решението.

Изберете решението што го сакате за пресметување на параметар

Концентрацијата:
Волумен:
Молекуларна Тежина:
Атомска маса единица (s теорема е Далтон ...) - Оф-системот единица за маса се користат за масата на молекули, атоми, атомски јадра и елементарните честички.
1 a. д. м. = 1.660 539 040(20) * 10-27 кг.
a. д. м.
Резултати во:
Пресметување на тежината на растворената супстанца
Тежината на растворената супстанца во решението се определува со формулата:
Тежина (g) = волумен (L) x концентрација (mol / L) x Молекуларна тежина (a. Е. М.)