Кликнете за да додадете во омилени услуги.
 
Кликни за да го отстраните избраниот сервис.

Растојанието помеѓу две точки, плаќање преку интернет

Калкулатори Растојанието помеѓу две точки, онлајн пресметка ви овозможува да се пресмета растојанието меѓу две точки A и B на авионот од страна на нивните координати.

Внесете ги координатите на точките A и B сегментот

Точката A (x1, y1): ( , )
Точката B (x2, y2): ( , )
Растојанието помеѓу две точки A (x1, y1) и Б (x2, y2) се пресметува на следниот начин:
Растојанието меѓу две точки