Кликнете за да додадете во омилени услуги.
 
Кликни за да го отстраните избраниот сервис.

Закон, плаќање на Бојл

Валута Законот Бојл, плаќање преку интернет - Ви овозможува да се пресмета односот помеѓу параметри на равенката на законот на Бојл, како почетна, конечниот волумен, и првичните, конечна притисок на гас.

Кои равенка параметри Бојл брои

Почетниот притисок (Pi):
Почетниот волумен (VI):
Завршно притисок (Pi):
Резултати во:
Пресметување на конечниот волумен
Законот на Бојл - еден од основните закони на гас, тврди дека притисок на гасот во процесот на изотермичен е обратно пропорционална на обемот окупирана од страна на гас: Pi*Vi = Pf*VF, каде Пи - Почетна притисок, VI - почетниот волумен, Pf - финалето притисок, VF - крајната количина.